Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@MyMusicPartner.com